Koffertjes-Bridge

Koffertjes-Bridge is een alternatief of aanvulling voor het clubbridge in de zaal mits je thuis in een corona-veilige situatie kunt bridgen, dus bv buiten of aan een voldoend grote tafel.

Een bridge-koffertje bevat 24 spellen, ieder spel is voorzien van een briefje met de spelverdeling en een ruim gevulde frequentie-staat, zodat je je resultaat kunt vergelijken met anderen.

Bridge-koffertjes zijn o.a. te huur bij A.Clasquin in Geldrop, tel: 040-2801970. Kosten: 2,50 euro per koffertje.